Тоза суйилган БЕДАНА гушти таклиф килинади

Тоза суйилган БЕДАНА гушти сотилади. Кадокланган. 1 кадок 6 та бедана гуштини ташкил килади. Целлофон пакетга кадокланган. 1 кадок – килосига караб 28000 дан 30000 минггача. Сифати яхши. Тоза. Агарда буюртма берадиган булсангиз шошилинг. Келгусида нархлари кутарилиши мумкин. Буюртма кутамиз. Сог булинг.

Маргилан

Авторизация

Похожие объявления